Tietosuojaseloste ja Evästeet

1. Rekisterin pitäjä

 

Finnas Palvelut Oy

0401601008

info@finnaspalvelut.com

www.finnaspalvelut.com

 

2. Yhteyttä tietosuoja-asioissa

 

info@finnaspalvelut.com

 

3. Rekisterin nimi

 

Finnas Palvelut Oy:n asiakas- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointi tietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Finnas Palvelut Oy:n palvelun käyttäjät, Finnas Palvelut Oy:n tapahtumaan osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,

 

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

 

c) rekisterinpitäjän ylläpitämän -palvelun tai sen lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, käyttäjätunnus ja salasana, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.

 

d) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, sekä yhteydenotot muihin Finnas Palvelut Oy:n työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

 

d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, passin numero tai henkilötunnus.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, mobiilisovelluksen ja Finnas Palvelut Oy:n-palvelun käyttötiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Rekisteritietoja voidaan jakaa Finnas Palvelut Oy:n sisällä sekä Finnas Palvelut Oy:n yhteistyökumppani yrityksien-, jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa.

 

Finnas Palvelut Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

 

8. Rekisterin säilytys ja suojauksen periaatteet

 

Tietojasi​ ​säilytetään​ ​palveluntarjoajamme​ ​palvelimilla,​ ​jotka​ ​on​ ​suojattu​ ​alan​ ​yleisten käytäntöjen​ ​mukaisesti.​ ​Keräämämme​ ​ja​ ​käsittelemämme​ ​henkilötiedot​ ​pidetään luottamuksellisina​ ​eikä​ ​niitä​ ​ilmaista​ ​muille​ ​kuin​ ​niitää ​työssään​ ​tarvitseville​ ​taikka luottamuksellisesti​ ​ja​ ​rajoitetusti​ ​palvelusopimusten​ ​perusteella​ ​asiakkaillemme.​ ​Pääsy henkilötietoihisi​ ​on​ ​suojattu​ ​käyttäjäkohtaisin​ ​tunnuksin,​ ​salasanoin​ ​ja​ ​käyttöoikeuksin.

 

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 

9. Evästeet

 

Käytämme​ ​evästeitä​ ​verkkosivuillamme,​ ​jotta​ ​voisimme​ ​tarjota​ ​parhaan​ ​mahdollisen käyttäjäkokemuksen​ ​sivuston​ ​kävijälle.​ ​Evästeet​ ​ovat​ ​lyhyitä​ ​tekstitiedostoja,​ ​jotka verkkopalvelin​ ​tallentaa​ ​käyttäjän​ ​päätelaitteelle.​ ​Evästeet​ ​antavat​ ​meille​ ​tietoa​ ​siitä,​ ​miten käyttäjät​ ​käyttävät​ ​verkkosivustoamme.​ ​Saatamme​ ​hyödyntää​ ​evästeitä​ ​palveluidemme​ ​ja verkkosivustomme​ ​kehittämiseksi,​ ​verkkosivuston​ ​käytön​ ​analysoimiseksi,​ ​sekä markkinoinnin​ ​kohdentamiseksi​ ​ja​ ​optimoimiseksi.​ ​Verkkosivuston​ ​käyttäjä​ ​voi​ ​antaa suostumuksensa​ ​tai​ ​kieltää​ ​evästeiden​ ​käytön​ ​verkkoselaimensa​ ​asetuksista.​ ​Useimmat verkkoselaimet​ ​sallivat​ ​evästeet​ ​automaattisesti.​ ​Huomaathan,​ ​että ​evästeiden​ ​estäminen saattaa​ ​rajoittaa​ ​verkkosivustomme​ ​toimivuutta.​ ​Emme​ ​tallenna​ ​mitään​ ​henkilötietoa evästeisiin.


 

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

 

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteessa info@finnaspalvelut.com

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.